Uwaga uwaga, ważna informacja!

Przedłużamy termin zgłoszeń do konkursu Kryształy PR-u! Projekty można zgłaszać do 7 września 2016 r. włącznie – decyduje termin rejestracji internetowej lub data stempla pocztowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w