Wszystkie Jednostki Samorządów Terytorialnych oraz Administracji Państwowej a także spółki samorządowe zapraszamy do udziału w konkursie „KRYSZTAŁY PR-u”. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

 1. Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
 2. Najlepszy film promocyjny
 3. Najlepsza promocja projektów unijnych
 4. Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
 5. Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
 6. Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formalne zgłoszenie w ramach Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie materiałów na adres organizatora Grupa PRC Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3

Termin  nadsyłania prac do Konkursu upływa z dniem 31.08.2017 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dn. 28.09.2017 r. podczas uroczystej Gali organizowanej w trakcie XIV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Wyniki te zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Konferencji.

W 2016 roku Grand Prix w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Kategoria 1: Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych

 • Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku

Kategoria 2: Najlepszy film promocyjny

 • Gmina Strzelce Opolskie
 • Miasto Stołeczne Warszawa

Kategoria 3: Najlepsza promocja projektów unijnych

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kategoria 4: Najlepsza kreatywna kampania promocyjna

 • Województwo Małopolskie

Kategoria 5: Najlepszy biuletyn miejski

 • Urząd Miasta Tarnowa

Kategoria 6: Najefektywniejsza kampania informacyjno-promocyjna spółki samorządowej

 • Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Lista wszystkich nominowanych znajduje się pod linkiem

Grand Prix Konkursu Kryształy PR-u dotychczas otrzymali:

Najlepszy film promocyjny
Gmina Radzionków
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Najlepsza gazeta miejska lub biuletyn
Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Urząd Miasta Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Urząd Miasta Biała Podlaska
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Najlepsza promocja projektów unijnych
Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Urząd Miejski w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
Urząd miasta Krosna
MPWiK Jaworzno
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta Rybnika
Urząd Miasta Łodzi

Najlepszy wizerunek miasta w mediach społecznościowych
Urząd Miejski w Sosnowcu
Gmina Miejska – Urząd Miasta Krakowa
Urząd Miejski w Gdańsku
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

2015
2014
2013
2012