Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tu:

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT mogą pobrać Państwo tutaj:

Aby zgłosić projekt w konkursie „Kryształy PR”  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tu:

Ceny za udział w konferencji, wraz z noclegami, wyżywieniem i udziałem w imprezach towarzyszących:

early birds – ceny obowiązują od 1 do 28 lutego: 1350 zł netto

regular – ceny obowiązują od 1 do 31 marca: 1450 zł netto

late regular – ceny obowiązują od 1 kwietnia do 15 maja: 1550 zł netto

Cena za udział w konferencji, z wyżywieniem i z udziałem w imprezach towarzyszących, bez noclegu:

950 zł netto

Cena za udział w Gali wręczenia „Kryształów PR”:

350 zł netto