Wszystkie Jednostki Samorządów Terytorialnych oraz Administracji Państwowej a także spółki samorządowe zapraszamy do udziału w konkursie „KRYSZTAŁY PR-u”. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

  1. Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
  2. Najlepszy film promocyjny
  3. Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
  4. Najlepszy event społeczny
  5. Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
  6. Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formalne zgłoszenie w ramach Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie materiałów na adres organizatora:

Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.

Formularz zgłoszeniowy do Kryształów PR do pobrania tutaj.

Termin  nadsyłania prac do Konkursu upływa z dniem 31.08.2019 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dn. 01.10.2019 r. podczas uroczystej Gali organizowanej w trakcie XV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Wyniki te zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Konferencji.

Grand Prix Konkursu Kryształy PR-u dotychczas otrzymali:

Najlepszy film promocyjny

Gmina Radzionków
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Gmina Strzelce Opolskie
Miasto Stołeczne Warszawa

Najlepsza gazeta
miejska lub biuletyn

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Urząd Miasta Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Urząd Miasta Biała Podlaska
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Urząd Miasta Tarnowa

Najlepsza promocja
projektów unijnych

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Urząd Miejski w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Najlepsza kreatywna
kampania promocyjna

Urząd miasta Krosna
MPWiK Jaworzno
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta Rybnika
Urząd Miasta Łodzi
Województwo Małopolskie

Najlepszy wizerunek
miasta w mediach
społecznościowych

Urząd Miejski w Sosnowcu
Gmina Miejska – Urząd Miasta Krakowa
Urząd Miejski w Gdańsku
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku

Najlepsza kampania
promocyjno-
informacyjna
spółki samorządowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.