krysztal_h400

Aby zgłosić projekt w konkursie „Kryształy PR”  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tu:

Wszystkie Jednostki Samorządów Terytorialnych oraz Administracji Państwowej a także spółki samorządowe zapraszamy do udziału w konkursie „KRYSZTAŁY PR-u”. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

  1. Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
  2. Najlepszy film promocyjny
  3. Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
  4. Najlepszy event społeczny
  5. Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
  6. Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 r.

Formalne zgłoszenie w ramach Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie materiałów na adres organizatora:

Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali organizowanej w trakcie XVIII Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Wyniki te zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Konferencji.

Kapituła Kryształów PR pod przewodnictwem prof. Sławomira Smyczka.

Nominowani w  konkursie „KRYSZTAŁY PR” 2023

 

Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
URZĄD MIASTA I GMINY W LIDZBARKU
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
GMINA MIASTO SIERPC
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Najlepszy film promocyjny
URZĄD MIASTA KATOWICE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
URZĄD MIASTA W RUMI
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
MIASTO CIESZYN
GMINA DAMASŁAWEK
URZĄD MIASTA I GMINY W LIDZBARKU
URZĄD MIASTA W RUMI
GMINA MIASTO ZGIERZ

Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI U GIŻYCKU SP. Z O.O.
ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE

Najlepszy event społeczny
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
GMINA ORZYSZ
URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE
WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Gratulujemy!

Grand Prix Konkursu Kryształy PR-u dotychczas otrzymali:

Najlepszy film promocyjny

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Gmina Radzionków
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Gmina Strzelce Opolskie
Miasto Stołeczne Warszawa
Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Katowice

Najlepsza gazeta
miejska lub biuletyn

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Urząd Miasta Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Urząd Miasta Biała Podlaska
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Urząd Miasta Tarnowa
Urząd Miasta Częstochowy i KZB Legionowo Sp. z o.o.

Najlepsza promocja
projektów unijnych

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Urząd Miejski w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Miasta Kutno

Najlepsza kreatywna
kampania promocyjna

Powiat Olsztyński
Urząd Miasta Ustroń
Urząd Miasta Krosna
MPWiK Jaworzno
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta Rybnika
Urząd Miasta Łodzi
Województwo Małopolskie
Urząd Miasta Legnicy i Urząd Miasta Tychy

Najlepszy wizerunek
miasta w mediach
społecznościowych

Urząd Miasta Rumi
Urząd Miejski w Sosnowcu
Gmina Miejska – Urząd Miasta Krakowa
Urząd Miejski w Gdańsku
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Najlepsza kampania
promocyjno-
informacyjna
spółki samorządowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Kopalnia Kultury w Czeladzi

Najlepszy
event społeczny

Urząd Miejski w Pszczynie

Najlepsza kampania
informacyjno-promocyjna,
związana z pandemią COVID-19.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego