krysztal_h400

Aby zgłosić projekt w konkursie „Kryształy PR”  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny tu:

Wszystkie Jednostki Samorządów Terytorialnych oraz Administracji Państwowej a także spółki samorządowe zapraszamy do udziału w konkursie „KRYSZTAŁY PR-u”. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:

  1. Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
  2. Najlepszy film promocyjny
  3. Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
  4. Najlepszy event społeczny
  5. Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
  6. Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 r.

Formalne zgłoszenie w ramach Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz przesłanie materiałów na adres organizatora:

Grupa PRC Holding Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali organizowanej w trakcie XVIII Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej. Wyniki te zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej Konferencji.

Kapituła Kryształów PR pod przewodnictwem prof. Sławomira Smyczka.

Nominowani w  konkursie „KRYSZTAŁY PR” 2023

 

Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych
GMINA MIASTO SIERPC
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDŹTWA MAŁOPOLSKIEGO
URZĄD MIASTA RUMI

Najlepszy film promocyjny
GMINA MIASTO SIERPC
URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
MPWiK S.A. WROCŁAW
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Najlepsza kreatywna kampania promocyjna
POWIAT OLSZTYŃSKI
URZĄD MIASTA USTROŃ
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI
URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Najlepszy event społeczny
STAROSTWO POWIATOWE TORUŃ
URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO
URZĄD MIASTA RUMI

Najlepsza gazeta miejska/biuletyn
GMINA WISZNIA MAŁA
POLSKIE SIECI ENERGETYCZNE
MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI
URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej

Nie wyłoniono nominowanych

Najlepsza kampania informacyjno-promocyjna, związana z pandemią COVID-19.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
STAROSTWO POWIATOWE TORUŃ
GMINA MIASTO SIERPC

Gratulujemy!

Grand Prix Konkursu Kryształy PR-u dotychczas otrzymali:

Najlepszy film promocyjny

Gmina Radzionków
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Gmina Strzelce Opolskie
Miasto Stołeczne Warszawa

Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Katowice

Najlepsza gazeta
miejska lub biuletyn

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Urząd Miasta Katowice
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Urząd Miasta Biała Podlaska
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Urząd Miasta Tarnowa

Urząd Miasta Częstochowy i KZB Legionowo Sp. z o.o.

Najlepsza promocja
projektów unijnych

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
Urząd Miejski w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Miasta Kutno

Najlepsza kreatywna
kampania promocyjna

Urząd miasta Krosna
MPWiK Jaworzno
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd Miasta Rybnika
Urząd Miasta Łodzi
Województwo Małopolskie

Urząd Miasta Legnicy i Urząd Miasta Tychy

Najlepszy wizerunek
miasta w mediach
społecznościowych

Urząd Miejski w Sosnowcu
Gmina Miejska – Urząd Miasta Krakowa
Urząd Miejski w Gdańsku
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Gmina Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Najlepsza kampania
promocyjno-
informacyjna
spółki samorządowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Kopalnia Kultury w Czeladzi